Χάρτες του Peter για Mapsource της Garmin


  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: 117_rr_griechenland_all_10_03.zip (B) clicks: 1267
προστέθηκε στις: 05/04/2010
ανακτήθηκε: 1267 φορές
Εκδοση 10.03
Συνολικός Χάρτης Ελλάδας
news: 001, 003, 005, 010, 090, 091, 190, 202-203, 290, 291, 490, 491
corr: 020, 030, 040, 050
 

GPS - Χάρτες - Προγράμματα


  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: erdas_viewer_2.zip (B) clicks: 920
προστέθηκε στις: 24/02/2009
ανακτήθηκε: 920 φορές
Πρόγραμμα ERDAS viewer για χάρτες και Φωτό
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: exview_setup.zip (B) clicks: 824
προστέθηκε στις: 25/02/2009
ανακτήθηκε: 824 φορές
Για εικόνες Mrsid
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: MrSID_ActiveX.zip (B) clicks: 770
προστέθηκε στις: 25/02/2009
ανακτήθηκε: 770 φορές
Πρόγραμμα MrSID ActiveX
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: MrSIDBrowserPlugin.zip (B) clicks: 784
προστέθηκε στις: 25/02/2009
ανακτήθηκε: 784 φορές
Browser Plugin για MrSID
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: geo_sidsdw_win417.zip (B) clicks: 774
προστέθηκε στις: 24/02/2009
ανακτήθηκε: 774 φορές
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ SID ΣΕ ΓΑΙΟΑΝΑΦΟRA SDW
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: map_viewer.zip (B) clicks: 1039
προστέθηκε στις: 25/02/2009
ανακτήθηκε: 1039 φορές
viewer για χάρτες
 

NSLU2 Linksys


  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: Pmanager.zip (B) clicks: 752
προστέθηκε στις: 26/03/2009
ανακτήθηκε: 752 φορές
Πρόγραμμα τηλεχειρισμού του SIS-PM μέσω WEB. Προϋποθέτει την εγκατάσταση στον server του sispmctl και ενός webserver με υποστήριξη PHP.
 

  http://pkteam.gr/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winzip.gif
αρχείο: sispmctl-2.7.zip (B) clicks: 917
προστέθηκε στις: 26/03/2009
ανακτήθηκε: 917 φορές
Πρόγραμμα ελέγχου του SIS-PM για LINUX. Για πιθανές νεώτερες εκδόσεις: http://sispmctl.sourceforge.net/
 

  Μέλη

   Σύνδεση   Ο καιρός σε
   διάφορες πόλεις: